2 min. read

הפרק הקודם:

פייתון 1 - ההתחלה

מה אנחנו נלמד

 • מה הם ערכים
 • כיצד להגדיר משתנים ולעבוד איתם
 • סוגים שונים של ערכים: מספרים, מחרוזות, בוליאנים ומספרים רציונליים.
 • הערות בקוד.

ערכים

בחיים שלנו יש לנו ערכים שונים שאנחנו לא שמים לב אליהם, למשל:

 • שעה בשעון
 • 1-6 בקוביות
 • השם שלנו

החיים מלאים במספרים, שמות, תאריכים ומה לא!

ניקח ערך מסוים כמו מספר - ונייצג אותו בתור רעיון מופשט.
למשל כמות השנים שאדם חי מיוצג כ-גיל.
ונכתוב את זה בפייתון:

1
2
3
myAge = 25
personMinAge = 0
personMaxAge = 120

המשתנים הכי בסיסיים זה כמו במתמטיקה - מספרים.
שאלה - איזה עוד ערכים אתם יכולים לייצג כמשתנים מהחיים שלכם?

משתנים

משתנה הוא ערך אשר לא ידוע או ידוע בזמן היצירה שלו.
אנחנו מגדירים אותו באמצעות מתן שם למשתנה ואז משווים אותו לערך מסוים.

1
2
3
4
someName = 1
anotherName = 2
thirdPlace = 3
age = 54

כאשר אנחנו משווים את המשתנה לערך מסוים, קוראים לזה “השמה”.
או לעיתים אומרים “אתחול ערך מסוים”, “לאתחל משתנה”, “לתת לו ערך ראשוני”.
משתנה כפי השם שלו יכול לשנות את ערכו:

1
2
noonTime = 11
noonTime = 12

כאן לא יצרנו שני משתנים אלה רק אחד,
משתנה בשם noonTime אשר קודם נתנו לו את הערך 11, ולאחר מכן שמנו לו ערך חדש - 12.

הגדרנו ערכים מספריים, זה אומר שכמו במתמטיקה אפשר לבצע עליהם פעולות מתמטיות!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
numOfApples = 1
numOfOranges = 5
numOfFruits = numOfApples + numOfOranges
print(numOfFruits)

a = 1
b = 3
c = b - a
print(c)

result = 5 * 3
result2 = 10 / 2

‘*’ - כפל
‘/‘ - חילוק

אנחנו יכולים להשתמש בסוגריים כמו במתמטיקה על מנת לייצג פעולה שתקרה לפני פעולה אחרת:

1
2
3
4
a = 1
b = 4
c = 3 * (a + b)
print(c)

לפני שתריצו את הקוד - נסו לחשב את מה שיודפס.

סוגי משתנים

כמו שאמרנו בחיים יש הרבה ערכים ולהם - הרבה סוגים.
אם לאדם יש גיל, יש לו גם שם, מהו סוג המשתנה של שם?

מחרוזות - Strings

בתכנות זה נקרא “מחרוזת”, בד”כ אומרים מחרוזת תווים מכיוון שכל השם מורכב מתווים בודדים.
וכל התווים ביחד הופכים את זה למחרוזת תווים.
ניתן לייצג תו בודד או מספר של תווים שיוצרים מחרוזת:

1
2
firstLetter = 'a'
myName = 'Iluga'

כמו מספרים ניתן לבצע פעולות על מחרוזות, למשל חיבור:
הריצו את הקוד הבא:

1
2
3
a = 'a'
b = 'b'
c = a + b

מהו הפלט?

בוליאנים - Booleans

משתנה בוליאני מגדיר לנו משתנה שיכול להיות “דלוק” או “כבוי”.
הדוגמא הקלאסית למשתנה כזה הוא מתג - האם האור כבוי או דלוק?
נקבל על השאלה הזו את הערך “כן” או “לא”.
או בייצוג בוליאני נגדיר אותם כ “נכון” או “לא נכון” - True/False.

נגדיר אותם בפייתון ע”י השמה של הערכים “True” או “False”.
יש לשים לב שכותבים את התו הראשון באות גדולה!.

1
2
on = True
off = False

איזה סוג של פעולות ניתן לבצע עליהם?
כמו במתמטיקה אנחנו יכולים לשאול שאלות כמו “וגם”, “או”, “ניגוד” וכדו’…
דוגמאות בסיסיות:

1
2
3
4
5
a = True
b = False

result = a or b
result2 = a and b

מה קיבלנו מההרצה שלו?
שאלות של “או” נותנים לנו תשובה חיובית אם אחת מהתשובות חיוביות,
שאלות של “וגם” נותנים לנו תשובה חיובית רק אם שני המשתנים חיוביים.

קיים לנו גם ניגוד - לוקח את התוצאה ומנגד אותה,
אם זה היה נכון - הופך ללא נכון,
אם היה לא נכון - הופך לנכון.

1
2
3
a = True
b = not a
print(b)

נקבל מהתוצאה - False.

סיכום

אלו טבלאות התוצאות של כל פעולה בסיסית.

או - Or

A B תוצאה
False False False
True False True
False True True
True True True

וגם - And

A B תוצאה
False False False
True False False
False True False
True True True

ניגוד - Not

A תוצאה
False True
True False

Rational Numbers - מספר רציונלי

סוג המשתנה האחרון שנציג אתם מכירים כבר: מספר עשרוני!
כמו שיש לנו מספרים רגילים כך גם אפשר לייצג מספרים רציונליים:

1
2
3
4
pi = 3.14
r = 2
areaOfCircle = pi * (r ** 2)
print(areaOfCircle)

שני הכוכביות מייצגים פעולת חזקה, ז”א כמו בשטח משולש - עושים רדיוס בריבוע.

הערות

הערות בקוד זה טקסט שפייתון פשוט מתעלם ממנו.
ההערות האלו נועדו בשביל אנשים כדי להסביר קוד,
מאוד קל לכתוב הערות, משתמשים בסולמית או שלושה גרשיים אם רוצים לכתוב הערות ביותר משורה אחת

1
2
3
4
# This is a comment
"""
This is a multiline comment
"""

כשכותבים הערות אל תכתבו הערה על כל שורת קוד,
הקוד עצמו צריך להסביר מה הקוד עושה, השמות של המשתנים אומרים לנו על מה אנחנו עובדים,
והערות צריכות להסביר למה אנחנו כתבנו את הקוד ככה.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sofaSize = 10 # 5 by 2

roomWidth = 10
roomHeight = 50

# We calculate the area to know if we have enough space to put our sofa.
totalRoomArea = roomWidth * roomHeight


תרגילים

 1. כתבו קוד אשר מחבר שלושה מספרים
 2. כתבו קוד אשר מחשב גודל של חצר מרובעת בהינתן רוחב של 250 מטר ו אורך של 150 מטר.
 3. תשתמשו בשני משתנים כדי לייצג את המשפט:
  “שלום עולם “
  והמשתנה השני יהיה השם שלכם.
  הציגו למסך טקסט מלא שאומר “שלום עולם ____” והשם שלכם אחריו.בפרק הבא נראה כיצד משתמשים במשתנים על מנת לכתוב קטעי קוד שימושיים יותר!

פייתון 3 - תנאים

אהבתם? מוזמנים להביע תמיכה כאן: כוס קפה